odznaczenia-1

O sobie

W ramach wykonywanego zawodu prawnika prowadzę Kancelarię Radcy Prawnego Dominik Adamczyk w Katowicach. Ukończyłem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jako radca prawny jestem wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach pod numerem KT 2841.

Przez ostatnie kilkanaście lat poza pracą zawodową zajmowałem się szeroko zakrojoną działalnością społeczną. To bardzo ważna część mojego życia.

Od 2004 r. pracowałem w administracji państwowej, przygotowując pisma i decyzje administracyjne, sporządzając umowy oraz protokoły. Wieloletnia praktyka urzędnicza nauczyła mnie skrupulatności oraz terminowości, a – co najważniejsze – wyposażyła mnie w duży bagaż doświadczeń z zakresu funkcjonowania organów administracyjnych. Dziś wykorzystuję owe doświadczenia, działając dla dobra moich klientów – okazują się nie do przecenienia, zwłaszcza gdy rozwiązać trzeba jakikolwiek spór klienta z urzędem.

Cały czas zbieram doświadczenie w zakresie udzielania pomocy prawnej. Zajmowałem się między innymi kompleksową obsługę prawną izby samorządu zawodowego, dla której zajmowałem się kontrolą działań w zakresie wydawania decyzji administracyjnych, przebiegu rozpraw administracyjnych oraz podpisywania umów cywilnoprawnych z podmiotami trzecimi.

Ponadto prowadziłem liczne sprawy, w tym z zakresu:

 • sporu o cofnięcie pozwolenia na budowę przez organ,
 • przeciwko byłemu pracodawcy klienta o zaległe wynagrodzenie,
 • sporu z ZUS o wysokość przyszłej emerytury,
 • czynności ZUS w stosunku do byłego pracodawcy zalegającego z zapłatą składek.

Po ukończeniu aplikacji radcowskiej oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie radcowskim, założyłem własną kancelarię, w której obecnie udzielam pomocy prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego, prawa pracy oraz prawa cywilnego. Zachęcam do zapoznania się z bardziej szczegółową ofertą pomocy prawnej.

Oprócz wpisu na listę radców prawnych, posiadam uprawnienia pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych, dlatego też poza udzielaną pomocą prawną – oferuję także prowadzenie wszelkiego rodzaju zajęć, szkoleń oraz wykładów z rozmaitych dziedzin prawa.

Dotychczas prowadziłem szkolenia i wykłady z zakresu:

 • prawa pracy (w tym kursy pracownicze ds. BHP),
 • prawa administracyjnego,
 • prawa autorskiego.

Więcej szczegółów dotyczących moich kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego znajdą Państwo w moim życiorysie.

Działalność społeczna

Poza pracą zawodową – moja aktywność życiowa to również działalność społeczna.

Moje zaangażowanie społeczne dotyczy przede wszystkim aktywnych działań podejmowanych na rzecz upamiętniania martyrologii KL Auschwitz – Birkenau. Jako członek Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem:

 • uczestniczyłem w organizacji kolejnych edycji międzynarodowego konkursu plastycznego „Ludzie ludziom zgotowali ten los”, organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Tychach; aktualnie odbywa się już XVI edycja tego konkursu,
 • 27 stycznia od wielu lat uczestniczę w obchodach wyzwolenia obozu w Oświęcimiu,
 • pomagałem w dbaniu o miejsca pamięci w postaci ich czyszczenia, usuwania zniczy (zwłaszcza po ważnych uroczystościach, takich jak 1.11),
 • w szkołach Katowic, Tychów, Gliwic organizowałem spotkania z byłymi więźniami obozu, w tym między innymi do roku 2012 z nieżyjącym już aktorem Augustem Kowalczykiem (nr obozowy 5804), Florianem Grankiem czy Barbarą Punc,
 • uczestniczyłem w rocznicowych obchodach śladem mogił byłych więźniów na Trasie Marszu Śmierci na terenie województwa śląskiego.

Za powyższą działalność zostałem uhonorowany kilkoma odznaczeniami, w tym:

 • Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej – który nadawany jest przez Przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa za „szczególne zasługi w upowszechnianiu idei pamięci narodowej oraz wyróżniającą się działalność związaną z upamiętnianiem miejsc walk i męczeństwa Narodu Polskiego, a także opiekę nad tymi miejscami”,
 • Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa – który został mi nadany „jako wyraz uznania za zasługi w dziele upowszechniania szczytnych tradycji kombatanckich”.

O mnie

A jak inni piszą o mnie? Zachęcam do zapoznania się z artykułami i innymi materiałami, w których wspomniano moją działalność prawniczą i pedagogiczną.